Vítá Vás Obec Prusy-Boškůvky

Co se děje nebo bude dít u nás v obci

 

Výsledky volby prezidenta - II. kolo

Volební okrsek č. 1 - Moravské Prusy

Počet osob v seznamu: 469 

Počet voličů: 344, z toho platných hlasů 343

Účast: 73,35 %

Petr Pavel - celkem 163 hlasů

Andrej Babiš - celkem 180 hlasů

 

Volební okrsek č. 2 - Boškůvky

Počet osob v seznamu: 47

Počet voličů: 35, z toho platných hlasů 35

Účast: 74,47 %

Petr Pavel - celkem 13 hlasů

Andrej Babiš - celkem 22 hlasů

 

Maškarní ples pro děti i dospělé

Sbor dobrovolných hasičů Moravské Prusy zve všechny věkové kategorie na maškarní ples, který proběhne v sobotu 4. února. Odpoledne od 15.00 hod. je připraven program pro děti, ve večerních hodinách proběhne karneval pro dospělé. 

 

Volba prezidenta ČR - II. kolo

II. kolo volby prezidenta ČR proběhne ve dnech 27. - 28. ledna 2023.

V pátek 27. ledna v době od 14.00 - 22.00 hod. a v sobotu 28. ledna v době od 8.00 - 14.00 hod., a to:

  • ve volebním okrsku č. 1 v kavárně Moravské Prusy č.p. 156 (občané s trvalým pobytem v místní části Moravské Prusy a Zouvalka)
  • ve volebním okrsku č. 2 v klubu občanů Boškůvky č.p. 7 (občané s trvalým pobytem v místní části Boškůvky)

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Poté obdrží přímo ve volební místnosti od volební komise dva hlasovací lístky.

V případě žádosti je možné volit do přenosné volební schránky, a to především ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů. Volební komise pro tyto účely vyšle dva své členy s touto volební schránkou do místa pobytu voliče. Chcete-li volit v místě pobytu do přenosné volební schránky, nahlaste to v kanceláři obecního úřadu na tel. čísle 517 361 125 .   

 

Výsledky volby prezidenta - I. kolo

Volební okrsek č. 1 - Moravské Prusy

Počet osob v seznamu: 461 

Počet voličů: 338, z toho platných hlasů 336

Účast: 72,72 %

Andrej Babiš - 153 hlasů

Petr Pavel - 86 hlasů

Danuše Nerudová - 37 hlasů

Jaroslav Bašta - 24 hlasů

Pavel Fischer - 19 hlasů

Marek Hilšer 11 hlasů

Tomáš Zima - 3 hlasy

Karel Diviš - 3 hlasy

 

Volební okrsek č. 2 - Boškůvky

Počet osob v seznamu: 49

Počet voličů: 40, z toho platných hlasů 40

Účast: 81,63 %

Andrej Babiš - 16 hlasů

Jaroslav Bašta - 8 hlasů

Danuše Nerudová - 8 hlasů

Petr Pavel - 6 hlasů

Pavel Fischer - 1 hlas

Marek Hilšer 1 hlas

 

Myslivecký ples 

Myslivecký spolek Moravské Prusy-Moravské Málkovice zve občany na tradiční Myslivecký ples, který se koná v pátek 20. ledna od 20.00 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích. K tanci a poslechu hraje skupina Classic. Vstupné je 100 Kč.


Dočasné uzavření pošty

Oznamujeme občanům, že ve dnech 20. - 23. ledna 2023 dojde k dočasnému uzavření pošty v Moravských Prusích z důvodu opravy stropu. Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou Vyškov 1 na adrese Dvořákova 12/23, 682 01 Vyškov v rámci otevírací doby od pondělí do pátku vždy v době 8.00 – 18.00 hod., v sobotu v době od 8.00 – 12.00 hod. Na této provozovně bude možné si vyzvednout uložené zásilky.

Zároveň dne 24.1.2023 dojde k jednodenní změně hodin pro veřejnost provozovny Moravské Prusy. Otevřeno bude v době od 14.00 – 18.00 hod. 

Od středy 25. 1. 2023 již bude provoz dle běžné otevírací doby.  

 

Volba prezidenta ČR - I. kolo

I. kolo volby prezidenta ČR proběhne ve dnech 13. - 14. ledna 2023.

V pátek 13. ledna v době od 14.00 - 22.00 hod. a v sobotu 14. ledna v době od 8.00 - 14.00 hod., a to:

  • ve volebním okrsku č. 1 v kavárně Moravské Prusy č.p. 156 (občané s trvalým pobytem v místní části Moravské Prusy a Zouvalka)
  • ve volebním okrsku č. 2 v klubu občanů Boškůvky č.p. 7 (občané s trvalým pobytem v místní části Boškůvky)

Voličské průkazy lze vydávat do středy 11. ledna pouze osobně v kanceláři obecního úřadu.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. 

V případě žádosti je možné volit do přenosné volební schránky, a to především ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů. Volební komise pro tyto účely vyšle dva své členy s touto volební schránkou do místa pobytu voliče. Chcete-li volit v místě pobytu do přenosné volební schránky, nahlaste to v kanceláři obecního úřadu na tel. čísle 517 361 125 .   

 

Poplatky v roce 2023

Místní poplatky za svoz odpadu a psy budeme vybírat v kanceláři obecního úřadu od pondělí 16. ledna 2023. Výše poplatků zůstává pro rok 2023 stejná jako v roce loňském, tzn. poplatek za svoz odpadu 600 Kč/osobu s trvalým pobytem v obci nebo 600 Kč za chalupu; poplatek za jednoho psa činí 100 Kč a za každého dalšího 150 Kč.

 

Odečty vodoměrů

Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují občanům, že v úterý 11. ledna a ve středu 11. ledna 2023 budou prováděny odečty vodoměrů. Pokud se vodoměr nachází v přístupné vodoměrné šachtě, tak bude jeho odečet proveden samostatně bez Vaší účasti. V případě, že nemáte přístupný vodoměr a nebudete v tyto dny doma, společnost VaK Vyškov žádá o spolupráci a sdělení aktuálního stavu vodoměru některou z uvedených možností:

  • vylepte lístek s písemnou informací o stavu vodoměru na viditelné místo (vstupní dveře, okno, poštovní schránka)
  • telefonicky nebo e-mailem p. Ludmile Bezděkové, kde uvedete číslo odběrného místa, číslo vodoměru, stav vodoměru (tel. 606 075 560; e-mail: bezdekova@vakvyskov.cz)
  • s využitím webových stránek Vak Vyškov - formulář ZDE

  

Valná hromada SDH

Sbor dobrovolných hasičů Moravské Prusy zve své členy na Valnou hromadu 2022, která se bude konat v sobotu 7. 1. 2023 od 16.00 hod. v kavárně pohostinství v Moravských Prusích.

 

Tříkrálová sbírka

V sobotu 7. ledna 2023 proběhne v naší obci každoroční Tříkrálová sbírka. Po obci budou dopoledne chodit skupinky koledníků vždy v doprovodu dospělé osoby s platným pověřením a budou vybírat finanční příspěvky pro Charitu ČR. Děkujeme všem občanům, kteří do kasiček koledníků přispějí.Následující stránka: Obec Prusy-Boškůvky