Vítá Vás Obec Prusy-Boškůvky

Co se děje nebo bude dít u nás v obci

 

Poplatky pro rok 2021

Připomínáme občanům, že od pondělí 15. února - 31. března vždy v úředních hodinách vybíráme v kanceláři obecního úřadu poplatky za svoz odpadu a psy pro rok 2021. Poplatek za svoz odpadu zůstává ve výši 500 Kč/osobu ; poplatek za jednoho psa ve výši 100 Kč (za každého dalšího potom 150 Kč).

Upozorňujeme, že poplatky (v případě poplatku za svoz odpadu alespoň jeho polovina) musí být uhrazeny nejpozději do 31. března. V případě, že nebude tento termín dodržen, budeme z důvodu kontroly a nařízení nadřízeného orgánu nově uplatňovat 100% navýšení a poplatky následně vymáhat soudní cestou. Žádáme proto občany, aby si termín hlídali a dodrželi. Všichni tak předejdeme zbytečným potížím. Děkujeme za pochopení. 

Stočné se bude vybírat až v měsících květen-červen (viz příspěvek ke způsobu výběru stočného níže).

 

Vzory formulářů pro opuštění místa trvalého pobytu

Vzory formulářů pro opuštění místa trvalého pobytu v souvislosti s Usnesením vlády č. 216 ze dne 26. 02. 2021 včetně nejčastějších otázek a odpovědí k tomuto Usnesení najdete ZDE.

 

Usnesení vlády České republiky

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 číslo 196 - vyhlášení nouzového stavu ZDE.

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 číslo 199 - omezení provozu pro ográny veřejné moci ZDE.

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 číslo 200 -  omezení provozu škol ZDE.

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 číslo 201 -  omezení pro zdravotnická zařízení ZDE.

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 číslo 202 -  omezení v sociálních službách ZDE.

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 číslo 206 - lékařské prohlídky, posudky, pracovněprávní vztahy ZDE.

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 číslo 216-  omezení volného pohybu osob ZDE.

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 číslo 217-  zákaz prodeje a služeb ZDE.

 

Smlouvy o odvádění odpadních vod

V průběhu měsíce února roznesli zastupitelé obce občanům Smlouvy o odvádění odpadních vod. Žádáme občany, aby tyto smlouvy co nejdříve vyplnili a přinesli zpět na obecní úřad. 

Víme, že spousta občanů s ohledem na pracovní povinnosti nestíhá úřední hodiny na obecním úřadě, a z toho důvodu bude MIMOŘÁDNĚ otevřeno na obecním úřadě v SOBOTU 27. února v době od 10.00 do 16.00 hod. Po tuto dobu bude přítomna paní starostka, která na počkání smlouvu podepíše a převezme.

 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Český statistický úřad oznamuje občanům, že v letošním roce proběhne sčítání lidu, domů a bytů. Bližší informace najdete ZDE.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává s účinností od 25. února 2021 Mimořádné opatření k zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek. Celé znění opatření ZDE.

 

Poplatky - Boškůvky

Oznamujeme občanům Boškůvek, že v úterý 23. února budeme od 9.00 do 9.30 hod. vybírat v klubu občanů poplatky za svoz odpadu a psy. Poplatek za svoz odpadu zůstává ve výši 500 Kč/osobu; poplatek za jednoho psa ve výši 100 Kč (za každého dalšího potom 150 Kč).

 

Uzavření OÚ

Oznamujeme občanům, že z důvodu IT servisu bude ve středu 17. února na obecním úřadě v dopoledních hodinách zavřeno. Úřední hodiny pro veřejnost budou v době od 12.00 - 17.00 hod. Děkujeme za pochopení.

 

Poplatky pro rok 2021

Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz odpadu a psy pro rok 2021 budeme vybírat od pondělí 15. února - 31. března vždy v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

Poplatek za svoz odpadu zůstává ve výši 500 Kč/osobu ; poplatek za jednoho psa ve výši 100 Kč (za každého dalšího potom 150 Kč).

Upozorňujeme, že poplatky (v případě poplatku za svoz odpadu alespoň jeho polovina) musí být uhrazeny nejpozději do 31. března. V případě, že nebude tento termín dodržen, budeme z důvodu kontroly a nařízení nadřízeného orgánu nově uplatňovat 100% navýšení a poplatky následně vymáhat soudní cestou. Žádáme proto občany, aby si termín hlídali a dodrželi. Všichni tak předejdeme zbytečným potížím. Děkujeme za pochopení. 

Stočné se bude vybírat až v měsících květen-červen (viz příspěvek ke způsobu výběru stočného níže).

 

Napojení nemovitostí na novou veřejnou kanalizační síť

Po vybudování a uvedení stavby veřejné kanalizační sítě zakončené centrální čistírnou odpadních vod do užívání v obci Prusy-Boškůvky musí majitelé nemovitostí (např. rodinný dům) neprodleně tuto nemovitost napojit na veřejnou kanalizační síť v obci.

Po napojení nemovitostí, u nichž byla likvidace odpadních vod zajištěna:

  • jímkou na vyvážení bude jímka zrušena
  • certifikovanou domovní čistírnou odpadních vod bude tato čistírna odpadních vod zrušena
  • domovní čistírnou odpadních vod bude tato čistírna odpadních vod zrušena a majitel nemovitosti požádá vodoprávní úřad o zrušení povolení nakládání s odpadními vodami – vypouštění předčištěných odpadních vod.

Skutečnost neprodleně se napojit na veřejnou kanalizační síť v obci, která je zakončena centrální čistírnou odpadních vod, vyplývá ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, v platném znění.

Nově je pak tato povinnost uzákoněna i novelou vodního zákona pro provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání. Stavebník je povinen podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou, tj. veřejnou kanalizací zakončenou centrální čistírnou odpadních vod.

Zdroj: Vyjádření Městského úřadu Vyškov, Odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (jeho celé znění najdete zde).

 

Nový způsob výběru i výše stočného

Úhrada stočného v roce 2021 bude probíhat dle spotřeby vody v roce 2020 ve dvou termínech:

  1. první část se bude týkat spotřeby vody za období leden-červen 2020, a toto stočné se bude na obecním úřadě vybírat v termínu od 1.5. – 30.6.2021.
  2. druhá část se bude týkat spotřeby vody za období červenec-prosinec 2020, a toto stočné se bude na obecním úřadě vybírat v termínu od 1.10. – 30.11.2021.

U občanů, kteří mají vodovod a odebírají vodu od společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. (větší část nemovitostí v Moravských Prusích), bude stočné počítáno dle skutečné spotřeby vody, kterou Vám společnost VaK Vyškov, a.s. za rok 2020 vyfakturovala.

U občanů, kteří mají studnu (celé Boškůvky + některé domy v Moravských Prusích), bude stočné počítáno na základě směrných čísel dle Přílohy č. 12 Vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Výše stočného za rok 2020 stanovilo zastupitelstvo obce na 34 Kč/m3 včetně DPH. Již nyní si tedy můžete sami výši stočného za svoji domácnost vypočítat a na jeho úhradu se předem připravit.

Vzor výpočtů:

V červenci 2020 jste dostali fakturu od společnosti VaK Vyškov a.s. na spotřebu 90 m3 vody za období leden-červen 2020, takže v kanceláři obecního úřadu zaplatíte někdy během května-června 2021 stočné ve výši 3 060 Kč. Nyní v lednu 2021 jste dostali fakturu od společnosti VaK Vyškov a.s. na spotřebu 85 m3 vody za období červenec-prosinec 2020, takže v kanceláři obecního úřadu zaplatíte někdy v říjnu nebo listopadu 2021 stočné ve výši 2 890 Kč.

Máte-li studnu, potom si najdete směrné číslo v Příloze č. 12 Vyhlášky č. 120/2011 Sb., kde stojí, že na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou na kohoutku se počítá spotřeba za rok 35 m3. V případě rodinného domu se připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu, při aktivitách na zahradě atd. Celkem tedy 36 m3 za osobu. Pokud se jedná o čtyřčlennou domácnost, tak se bude počítat 36 m3 * 34 Kč * 4 osoby = celkem tedy za stočné 4 896 Kč/rok.

 

Prodloužení nouzového stavu

Vláda České republiky prodloužila v pátek 22. ledna nouzový stav - Usnesení Vlády České republiky ZDE.

Z toho důvodu i nadále platí nařízení, které ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům omezení rozsahu úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni.

Obecní úřad v Moravských Prusích má po celou dobu nouzového stavu otevřeno:

  • pondělí v době od 8:00 do 13:00 hod.  
  • středa v době od 12.00 do 17:00 hod.

Aktuálně platí prodloužení nouzového stavu do 14. února 2021.

 

Nabídka prodeje majetku

Oznamujeme, že na úřední desku byla vyvěšena nabídka prodeje majetku z volné ruky v rámci likvidace pozůstalosti.

 

Očkování proti COVID-19

Jihomoravský kraj aktivuje bezplatnou krizovou linku 800 129 921. Na tomto čísle se od 15. ledna můžou k očkování proti koronaviru registrovat obyvatelé Jihomoravského kraje ve věku 80+. Ke stejnému účelu slouží i celostátní linka 1221.

Krajská krizová linka 800 129 921 bude dostupná v pracovní dny od 8:00 do 16:00. Její provoz bude zabezpečovat až pět operátorek/operátorů z řad pracovníků krajského úřadu. K registraci bude sloužit od pátku taky webový portál registrace.uzis.cz . Ti, kterým osobní registraci neumožňuje zdravotní stav, můžou požádat o asistenci např. své příbuzné.

Prosíme, aby lidé, kterých se momentálně očkování netýká, krajskou krizovou linku nezahlcovali telefonáty s dotazy, a neblokovali ji tak těm, kteří ji skutečně potřebují (senioři 80+).

 

Kanalizační řád

Na obecní stránky pod záložku "Kanalizace a ČOV" byl vložen Kanalizační řád stokové sítě Obce Prusy-Boškůvky. Najdete ho zde.

 

Výše stočného pro rok 2021

Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky schválilo na veřejném zasedání obce dne 18. prosince 2020 navýšení stočného od 1. 1. 2021, a to na částku 49 Kč/m3 (vybírat se bude v roce 2022).

 Následující stránka: Starší zprávy