Vítá Vás Obec Prusy-Boškůvky

Co se děje nebo bude dít u nás v obci 

 

Pošta - změna otevírací doby v 17. týdnu

Pošta Moravské Prusy oznamuje změnu otevírací doby z provozních důvodů v odpoledních hodinách v týdnu 23. 4. - 26. 4. 2019. Otevřeno bude dopoledne v době 8.00 - 11.00 hod. a odpoledne je ZMĚNA: v době od 14.30 - 15.30 hod.

 

 

 

Oznámení Římskokatolické farnosti

Farnost Moravské Prusy oznamuje, že z důvodu nemoci nebudou slouženy v Moravských Prusích Mše svaté a Velikonoční obřady na Zelený čtvrtek, Velký pátek ani Bílou sobotu. Mše svatá bude sloužena až v neděli při slavnosti zmrtvýchvstání, a to v 11.00 hod.

Sobotní adorace u Božího hrobu v kostele proběhne dle rozpisu, a to v době od 10.00 - 16.00 hod.

Informace o možnostech účasti na velikonočních obřadech v okolních farnostech jsou vyvěšeny na obecní vývěsce. Je tam také telefonní kontakt na možnost domluvy dopravy do okolní farnosti v podání svatého přijímání v těchto dnech.

 

Změna ve svozu odpadů v době Velikonočních svátků

Firma Respono, a.s. Vyškov oznamuje občanům změnu ve vývozu odpadů. V den státního svátku v pondělí 22. 4. 2019 nebude probíhat vývoz odpadů a z toho důvodu budou vývozy dalších dnů posunuty vždy o jeden den. V naší obci tedy proběhne vývoz odpadu výjimečně až ve středu 24. 4. 2019.

Dále firma informuje, že na Velikonoční pondělí budou zavřeny sběrné dvory.

Respono, a.s. Vyškov

 

Zapravování komunikací po kanalizaci od 16. 4. 2019

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od úterý 16. 4. bude probíhat zapravení komunikace po výstavbě kanalizace na části stoky A3 v úseku od křižovatky u bytovky po garáže a dále na části stoky C od hlavní silnice po zatáčku u garáží.
Po dobu uvedených úprav budou ulice uzavřeny pro vjezd a parkování automobilů. Děkujeme za pochopení.

 

Odkalování vodovodu

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. oznamují, že ve čtvrtek 18. 4. 2019 v době 7-14.00 hod.bude v Moravských Prusích probíhat odkalování vodovodu. Během prací bude docházet k poklesům tlaku.

 

Vypnutí elektrické energie - část Moravské Prusy

Energetická společnost E.ON oznamuje občanům, že ve čtvrtek 18. dubna v době od 7.30 - 15.00 hod. dojde k přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukce, opravy, údržbové a revizní práce. Plánované přerušení dodávky elektřiny se týká části obce Moravské Prusy podél hlavní silnice od kostela dolů ke mlýnu. Podrobnou mapku najdete na úřední desce ZDE.

 

Vypnutí elektrické energie - část Zouvalka

Energetická společnost E.ON oznamuje občanům, že v úterý 16. dubna v době od 10.30 - 12.00 hod. dojde k přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy. Jedná se o rekonstrukce, opravy, údržbové a revizní práce. Plánované přerušení dodávky elektřiny se týká celé místní části obce Zouvalka.

 

Zapravování po kanalizaci od 11. 4. 2019

Od čtvrtka 11. 4. začne zapravování v úseku stoky A3 (ŠA3_35 – ŠA3_30) NÁVDANKY; následně stoka A (ŠA22 – ŠA25) tzn. ulice kolem hasičské klubovny, mlékárny směrem ke kostelu. 

Zapravování rýh po kanalizaci:

  • rýha se vykope (nebo vyfrézuje) na -10cm
  • následně pokládka 5 cm ACP16 (bagrem)
  • výšková úprava poklopů a do strojní pokládky bude rýha -5cm
  • den před finišerem proběhne zarovnání okrajů frézou 23 - 24. 4.
  • finišer - pokládka obrusné vrstvy do vrchu 25. 4.

 

Výkopové a betonové práce Boškůvky

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamujeme občanům Boškůvek, že v úterý 9.4. a ve středu 10.4. budou probíhat výkopové a betonové práce u čerpací stanice na stoce E, tzn. v uličce od hlavní cesty po polňačku na Rybníček. Z toho důvodu žádáme občany, aby tam neparkovali v uvedené dny automobily. Děkujeme za pochopení.

 

Výstavba přípojek 8. 4. - 9. 4. Moravské Prusy

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že v pondělí 8. dubna bude probíhat výstavba přípojek na stoce A5 v zatáčce od garáží po obecní studnu. Upozorňujeme občany, že po dobu prací na přípojkách budou ulice Chmelének a Milíř uzavřeny pro vjezd a parkování automobilů, tzn. že pokud neodjedete autem v pondělí 8. 4. 2019 ráno do 7.00 hod., tak už se z ulice Chmelének ani Milíř autem nedostanete. Práce budou probíhat v pondělí 8.4. a pokud nestihnou vše dodělat, tak ještě v úterý 9.4. 2019. Děkujeme za pochopení.

 

Dočasné zrušení dolní autobusové zastávky v Moravských Prusích ve směru z Boškůvek na Vyškov

Upozorňujeme občany, že z důvodu právě probíhající výstavby kanalizace v Moravských Prusích v křižovatce na boškovské, kde se autobus v současnosti nestočí, nebude se autobus jedoucí z Vážan do Boškůvek vracet zpět na zastávku v Moravských Prusích, ale cestou z Boškůvek již rovnou odbočí na objízdnou trasu kolem družstva a pojede na Vyškov. Z toho důvodu upozorňujeme občany, že na autobus na dolní zastávku v Mor. Prusích musejí jít buď dříve a nasednou do něj hned, jak přijede z Vážan a pojedou s ním do Boškůvek nebo musejí jít až na přeloženou zastávku na objízdné trase za družstvem. Děkujeme za pochopení.

 

Informační schůzka pro občany

Zveme všechny občany na informační schůzku k probíhající výstavbě kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky, která se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 17.00 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích.

Přítomni budou zástupci obce, zástupci dodavatelské firmy QUANTUM, a.s., autorský dozor Ing. Josef Slavík a technický dozor Ing. Jaroslav Handl.

Na tomto setkání budou občanům sděleny informace týkající se termínů připojení na nově zbudovanou kanalizaci. Následně bude pokračovat diskuze, jak samotnou přípojku zrealizovat, jak bude obec občanům nápomocna při realizaci přípojek a jak následně postupovat při likvidaci stávajících septiků. Samozřejmě bude možnost individuálních dotazů k jednotlivým přípojkám k nemovitostem.

Všichni jste srdečně zváni.

 

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Oznamujeme občanům, že v pátek 5. dubna budou v obci přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad:

  • Moravské Prusy na parkovišti u kulturního domu
  • Boškůvky ná návsi
  • Zouvalka na ploše u kontejnerů na bio a plast

Kontejnery budou odvezeny v pondělí 8. dubna.

Do kontejnerů je možné odložit: koberce, linolea, podlahoviny PVC, polystyren, křesla, pohovky, gauče, větší výrobky z PVC, hračky, vyřazená umyvadla a záchodové mísy, starý textil svázaný do balíků nebo v pytlích a další podobný materiál.

NEODKLÁDEJTE: elektroodpad, nebezpečný odpad ani staré pneumatiky! 

 

Jarní brigáda na hřišti

TJ Sokol Moravské Prusy pořádá jarní brigádu, na kterou zve nejen své členy, ale i ostatní občany, kteří jsou ochotni se podílet na přípravě sportovního areálu, který je během jarní a letní sezony hojně využíván. Brigáda proběhne v neděli 31. března od 8.00 hod. na hřišti u kiosku. S sebou si vezměte rukavice, lopaty, hrábě, smetáky a kolečka.

 

Úprava komunikací po výstavbě kanalizace 13. - 14. týden

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od středy 27. 3. bude probíhat zapravení komunikace po výstavbě kanalizace na stoce A5 - Chmelének.

Po dokončení prací na Chmelénku se pracovníci přesunou k zapravení komunikace od hasičské zbrojnice nahoru směrem ke svodidlům u hlavní cesty.

Po dobu uvedených úprav komunikací budou ulice uzavřeny pro vjezd a parkování automobilů. Děkujeme za pochopení.

 

Oprava vodovodního potrubí

Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují občanům, že v pátek 22. března v době od 8.00 - 12.00 hod. nepoteče voda v dolní části obce od bývalé mlékárny až po družstvo z důvodu oprav na vodovodním potrubí. 

 

Zapisování elektřiny

Společnost E.ON oznamuje občanům, že bude provádět odečty stavů elektroměrů:

  • Moravské Prusy v pátek 22. března 2019
  • Boškůvky v pondělí 25. března 2019

Žádáme tímto občany, kteří nemají přístupný elektroměr a nebudou v těchto dnech doma, aby zanechali na viditelném místě lístek se stavem a výrobním číslem elektroměru. Děkujeme.

Upozorňujeme, že budou odečítány i stavy elektroměrů jiných energetických společností.

V případě dotazů můžete kontaktovat paní Marcelu Bébarovou na tel. č. 774 081 775.

 

Kanalizace 12. týden

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že příští týden (od pondělí 18. března) bude probíhat frézování stávajícího zásypu, výšková úprava poklopů revizních šachet, zametání, spojovací postřik a následně strojní pokládka asfaltové směsi na stoce A5.2 - ulice Milíř. Po dobu uvedených úprav bude tato ulice uzavřena pro vjezd a parkování automobilů. Děkujeme za pochopení.

 

Boškůvky - místní poplatky

Občanům Boškůvek oznamujeme, že v úterý 19. března budeme od 10.00 - 10.30 hod. v sále klubu občanů vybírat poplatky.

 

Zájezd na výstavu FLORIA JARO 2019 v Kroměříži

Obecní úřad Prusy-Boškůvky zve občany na společný zájezd s obcí Vážany na výstavu FLORIA JARO 2019 na výstavišti v Kroměříži, který proběhne v neděli 5. května 2019. Nakoupíte zde přísady, květiny, okrasné a ovocné stromy a keře, zahradní nářadí, nábytek a mnoha dalšího pro Vaši zahradu nebo dům. Občané hradí pouze cenu vstupenky ve výši 80 Kč, dopravu hradí obec.

Téma letošní expozice je KVĚTINOVÝ ZVĚROKRUH.

Doprovodný program v neděli 5. 5. 2019: MATUŠKA REVIVAL (Jaromír Adamec) v době od 13.00 - 14.00 hod.

V případě zájmu je nutné se závazně přihlásit a zaplatit vstupenku v kanceláři obecního úřadu v Moravských Prusích do pátku 05. 04. 2019.

Zájezd se uskuteční pouze v případě, že bude dost zájemců.

 

Bazárek - jaro a léto 

Mateřské centrum Prušánek pořádá prodejní bazárek jaro a léto. Bazárek bude probíhat v sále kulturního domu ve dnech 15. - 17. března 2019. Prodávat a nakupovat můžete: jarní a letní dětské oblečení, boty, hračky, knížky, sportovní potřeby, kola, odrážedla, kočárky, autosedačky, jídelní židličky, postýlky, těhotenské potřeby a jiné.

Výběr zboží bude probíhat v pátek 15. března v době od 9.00 - 11.30 hod. a od 15.00 - 18.00 hod. Prodej proběhne v sobotu 16. března v době od 9.00 - 12.00 hod. Návrat neprodaného zboží a výdej peněz proběhne v neděli 17. března v době od 9.00 - 11.00 hod. Zájemce o prodej upozorňujeme, že je nutná předchozí registrace na emailové adrese:

bazarekmorprusy@seznam.cz nebo na tel. č. 776 297 726.

 

Výroční schůze TJ Sokol

TJ Sokol zve své členy na výroční schůzi, která proběhne v pátek 15. března 2019 od 19.00 hod. v kavárně pohostinství v Moravských Prusích.

 

Schůze SDH

Sbor dobrovolných hasičů zve své členy na členskou schůzi, která proběhne v pátek 1. března od 19.00 hod. v klubovně.

 

Výstavba kanalizace v 10. týdnu

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že příští týden začne výstavba kanalizace a přípojek k nemovitostem na stoce A5.1 tzn. od obecní studny nahoru ke křížku.  Z tohoto důvodu bude ulice uzavřena pro vjezd a parkování automobilů. Děkujeme za pochopení.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne ve čtvrtek 28. února 2019 od 17.00hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Program zasedání najdete na úřední desce.   

 

Poplatky v roce 2019

Místní poplatky za svoz odpadu a psy budeme vybírat v kanceláři obecního úřadu od pondělí 25. února 2019. Již několikátý rok nedochází k žádnému navýšení místních poplatků. Výše poplatků zůstává pro rok 2019 stejná jako v roce loňském, tzn. poplatek za svoz odpadu 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem v obci nebo 500,- Kč za chalupu; poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč.

 

Pošta - změna otevírací doby v 8. týdnu

Pošta Moravské Prusy oznamuje změnu otevírací doby z provozních důvodů v odpoledních hodinách v týdnu 18. 2. - 22. 2. 2019. Otevřeno bude dopoledne v době 8.00 - 11.00 hod. a odpoledne je ZMĚNA: v době od 14.30 - 15.30 hod.

 

Kouzelný karneval

Mateřské centrum Prušánek zve všechny děti na kouzelný karneval, který proběhne v sobotu 23. února od 15.30 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích. Děti se mohou těšit na zábavný program, kterým je provede kouzelník Katonas.  

 

Dotazníkové šetření ČSÚ

V úterý 12.2. a následně v úterý 19.2. budou v naší obci chodit zástupci Českého statistického úřadu a ve vybraných domácnostech budou provádět dotazníkové šetření na téma „Životní podmínky 2019“. Terénní pracovníci ČSÚ se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením.

Bližší informace Vám podá a případné dotazy zodpoví Mgr. Michaela Kolářová na tel. č. 542 528 233.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne v pondělí 18. února 2019 od 17.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Program zasedání najdete na úřední desce.    

 

UZAVÍRKA HLAVNÍ SILNICE

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od pondělí 11. února 2019 bude platit v Moravských Prusích uzavírka hlavní silnice od křižovatky na Boškůvky po most v zatáčce pod družstvem z důvodu prací na stoce B v krajské silnici. Rozhodnutí o povolení uzavírky provozu je platné do 31. 5. 2019.
Objízdná trasa na Vyškov pro osobní a nákladní automobilovou dopravu povede přes Boškůvky, Medlovice, Rybníček a Hoštice.
Autobusová doprava má zajištěnou zvláštní objízdnou trasu přes Moravské Prusy. Pro autobusovou dopravu zůstávají zastávky na Boškovské beze změny. Jedinou změnou je zastávka na znamení u zemědělského družstva, která bude přesunuta na trasu objížďky (je tam značka). Upozorňujeme, že tato trasa je pouze pro autobusy a vozidla ZOD Haná. Všem ostatním vozidlům je tam vjezd zakázán!
Děkujeme za pochopení.

Mapky objízdných tras najdete ZDE.

 

Výstavba kanalizace na stoce A5 od středy 6.2.2019

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od středy 6.2. bude pokračovat ve výstavbě kanalizace na Stoce A5, a to od obecní studny po křižovatku - viz obrázek ZDE. Z toho důvodu žádáme občany, aby v tomto úseku NEPARKOVALI na silnici svá auta a zároveň upozorňujeme, že tam bude uzavřena cesta pro vjezd automobilů.
Děkujeme za pochopení.

 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Na úřední desce byla zveřejněna Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy ke Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a Situace přechodného dopravního značení.

 

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve občany na Hasičský ples, který proběhne v pátek 8. února od 20.00 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích. K tanci a poslechu hrají KOZLAŇÁCI. Vstupné je 80,- Kč.

 

Poplatky v roce 2019

Místní poplatky za svoz odpadu a psy budeme vybírat v kanceláři obecního úřadu od pondělí 25. února 2019. Již několikátý rok nedochází k žádnému navýšení místních poplatků. Výše poplatků zůstává pro rok 2019 stejná jako v roce loňském, tzn. poplatek za svoz odpadu 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem v obci nebo 500,- Kč za chalupu; poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč.

 

Nová výstavba kanalizace v 5. týdnu

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od pondělí 28. ledna 2019 bude probíhat výstavba kanalizace a přípojek k nemovitostem na Stoce A - konkrétně v uličce od kostela dolů za bývalou pekárnou a dále směrem k uličce zvané Dornych.
Z tohoto důvodu bude ulice nad kovárnou uzavřena pro vjezd a parkování automobilů.
Děkujeme za pochopení.

 

Schůze SDH

Sbor dobrovolných hasičů zve své členy na členskou schůzi, která proběhne v pátek 25. ledna od 19.00 hod. v kavárně pohostinství v Moravských Prusích.

 

Knihovna

Oznamujeme občanům, že z důvodu nemoci bude v úterý 22. ledna 2019 výjimečně ZAVŘENA knihovna Moravské Prusy. Děkujeme za pochopení.

 

Přípojky - ulice Veverská

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od pondělí 21. ledna 2019 bude probíhat výstavba přípojek k jednotlivým nemovitostem na Stoce A3.1 - ulice Veverská. Z tohoto důvodu bude ulice uzavřena pro vjezd a parkování automobilů. Děkujeme za pochopení.

 

Myslivecký ples

Myslivecký spolek Moravské Prusy - Moravské Málkovice zve všechny občany na tradiční Myslivecký ples, který proběhne v pátek 18. ledna 2019 od 20.00 hod. v sále kulturního domu. K tanci a poslechu hraje skupina Classic. Vstupné 100 Kč, občerstvení je zajištěno.

 

Výstavba kanalizace ve 3. týdnu

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od pondělí 14. ledna bude probíhat výstavba kanalizace na Stoce A4 - ulička od bývalého pekárny dolů kolem hasičské zbrojnice a staré sokolovny. Z toho důvodu bude tato cesta uzavřena pro vjezd a parkování automobilů. Děkujeme za pochopení.

 

Výsledek Tříkrálové sbírky

V sobotu 5. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka 2019, při které bylo celkem vybráno 22.023,- Kč. Z toho v Moravských Prusích 19.743,- Kč a v Boškůvkách 2.280,- Kč. Ještě jednou děkujeme všem občanům, kteří do kasiček koledníků přispěli. Zároveň děkujeme všem malým i velkým koledníkům, kteří sbírku v naší obci zajišťovali.

 

Přípravy na krojované HODY 2019

Nejen stálé členy pruské chasy, ale zároveň i nové zájemce o aktivní účast na krojovaných hodech v naší obci, kteří by se chtěli v letošním roce zapojit, srdečně zveme na první informační schůzku.
Setkání proběhne v neděli 13. ledna 2019 od 17.00 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích.
Těšíme se na Vás a velmi rádi přivítáme nové tváře.

 

Výstavba kanalizace - Chmelének

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že v případě příznivého počasí bude od pondělí 7. ledna pokračovat ve výstavbě kanalizace na Stoce A5 v lokalitě Chmelének, a to v zatáčce od garáží po obecní studnu. Z toho důvodu tam během dne bude uzavřena cesta pro vjezd automobilů. Děkujeme za pochopení.

 

Odečty vodoměrů

Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují občanům, že v pondělí 7. ledna a v úterý 8. ledna 2019 budou prováděny odečty vodoměrů. Prosíme občany, kteří nebudou v tyto dny doma a nemají přístupný vodoměr, aby opsali aktuální stav vodoměru a vylepili to na viditelné místo. Děkujeme.

 

Valná hromada SDH

Výbor Sboru dobrovolných hasičů zve své členy na Valnou hromadu, která proběhne v sobotu 5. ledna 2019 od 17.00 hod. v kavárně pohostinství "Na Kulturáku" v Moravských Prusích. S sebou členskou průkazku a 150,- Kč na členský příspěvek. Účast nutná! 

 

Tříkrálová sbírka 

V sobotu 5. ledna 2019 proběhne v naší obci každoroční Tříkrálová sbírka. Po obci budou dopoledne chodit skupinky koledníků vždy v doprovodu dospělé osoby s platným pověřením a budou vybírat finanční příspěvky pro Charitu ČR.

Děkujeme všem občanům, kteří do kasiček koledníků přispějí.

 

Zprávy od kominíka

Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu jsou k vyzvednutí "Zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty" od kominíka p. Červinky, které po obci chodil na přelomu listopadu a prosince.

 

Obecní kalendář 2019

Na obecním úřadě nabízíme k prodeji stolní obecní kalendář na rok 2019, který je sestavený z fotek naší obce a obsahuje informace o odpadech, platbách a různých akcích v obci.

 

Svoz odpadu ve státní svátek

Společnost Respono, a.s. informuje občany, že z důvodu státního svátku v úterý 1. 1. 2019 nebude probíhat svoz směsného komunálního odpadu. Svoz bude posunutý o jeden den, tzn. že v naší obci proběhne výjimečně ve STŘEDU 2. 1. 2019.Následující stránka: O obci Prusy-Boškůvky