Vítá Vás Obec Prusy-Boškůvky

Co se děje nebo bude dít u nás v obci 

 

Přípojky - ulice Veverská

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od pondělí 21. ledna 2019 bude probíhat výstavba přípojek k jednotlivým nemovitostem na Stoce A3.1 - ulice Veverská. Z tohoto důvodu bude ulice uzavřena pro vjezd a parkování automobilů. Děkujeme za pochopení.

 

Myslivecký ples

Myslivecký spolek Moravské Prusy - Moravské Málkovice zve všechny občany na tradiční Myslivecký ples, který proběhne v pátek 18. ledna 2019 od 20.00 hod. v sále kulturního domu. K tanci a poslechu hraje skupina Classic. Vstupné 100 Kč, občerstvení je zajištěno.

 

Výstavba kanalizace ve 3. týdnu

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že od pondělí 14. ledna bude probíhat výstavba kanalizace na Stoce A4 - ulička od bývalého pekárny dolů kolem hasičské zbrojnice a staré sokolovny. Z toho důvodu bude tato cesta uzavřena pro vjezd a parkování automobilů. Děkujeme za pochopení.

 

Výsledek Tříkrálové sbírky

V sobotu 5. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka 2019, při které bylo celkem vybráno 22.023,- Kč. Z toho v Moravských Prusích 19.743,- Kč a v Boškůvkách 2.280,- Kč. Ještě jednou děkujeme všem občanům, kteří do kasiček koledníků přispěli. Zároveň děkujeme všem malým i velkým koledníkům, kteří sbírku v naší obci zajišťovali.

 

Přípravy na krojované HODY 2019

Nejen stálé členy pruské chasy, ale zároveň i nové zájemce o aktivní účast na krojovaných hodech v naší obci, kteří by se chtěli v letošním roce zapojit, srdečně zveme na první informační schůzku.
Setkání proběhne v neděli 13. ledna 2019 od 17.00 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích.
Těšíme se na Vás a velmi rádi přivítáme nové tváře.

 

Výstavba kanalizace - Chmelének

Zhotovitel výstavby kanalizace oznamuje občanům, že v případě příznivého počasí bude od pondělí 7. ledna pokračovat ve výstavbě kanalizace na Stoce A5 v lokalitě Chmelének, a to v zatáčce od garáží po obecní studnu. Z toho důvodu tam během dne bude uzavřena cesta pro vjezd automobilů. Děkujeme za pochopení.

 

Odečty vodoměrů

Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují občanům, že v pondělí 7. ledna a v úterý 8. ledna 2019 budou prováděny odečty vodoměrů. Prosíme občany, kteří nebudou v tyto dny doma a nemají přístupný vodoměr, aby opsali aktuální stav vodoměru a vylepili to na viditelné místo. Děkujeme.

 

Valná hromada SDH

Výbor Sboru dobrovolných hasičů zve své členy na Valnou hromadu, která proběhne v sobotu 5. ledna 2019 od 17.00 hod. v kavárně pohostinství "Na Kulturáku" v Moravských Prusích. S sebou členskou průkazku a 150,- Kč na členský příspěvek. Účast nutná! 

 

Tříkrálová sbírka 

V sobotu 5. ledna 2019 proběhne v naší obci každoroční Tříkrálová sbírka. Po obci budou dopoledne chodit skupinky koledníků vždy v doprovodu dospělé osoby s platným pověřením a budou vybírat finanční příspěvky pro Charitu ČR.

Děkujeme všem občanům, kteří do kasiček koledníků přispějí.

 

Zprávy od kominíka

Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu jsou k vyzvednutí "Zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty" od kominíka p. Červinky, které po obci chodil na přelomu listopadu a prosince.

 

Obecní kalendář 2019

Na obecním úřadě nabízíme k prodeji stolní obecní kalendář na rok 2019, který je sestavený z fotek naší obce a obsahuje informace o odpadech, platbách a různých akcích v obci.

 

Svoz odpadu ve státní svátek

Společnost Respono, a.s. informuje občany, že z důvodu státního svátku v úterý 1. 1. 2019 nebude probíhat svoz směsného komunálního odpadu. Svoz bude posunutý o jeden den, tzn. že v naší obci proběhne výjimečně ve STŘEDU 2. 1. 2019.Následující stránka: O obci Prusy-Boškůvky