Vítá Vás obec Prusy-Boškůvky

Co se děje nebo bude dít u nás v obci

 

POZOR - ZMĚNA!

Z důvodu nemoci se prozatím odkládá vybírání poplatků. O novém termínu Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

 

Místní poplatky

Oznamujeme občanům, že od pondělí 19. února 2018 budeme v kanceláři obecního úřadu v úřední dny vybírat místní poplatky za svoz odpadu, psy a stočné. Výše poplatků zůstává pro rok 2018 stejná jako v roce loňském, tzn. poplatek za svoz odpadu 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem v obci nebo 500,- Kč za chalupu; poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč. Stočné se vypočítává dle skutečné spotřeby vody za rok 2017.

Občanům Boškůvek oznamujeme, že v pátek 23. února 2018 budeme v sále klubu občanů vybírat poplatky, a to v době od 13.00 - 13.30 hod.

Poplatky musí být uhrazeny do 31. března 2018.

 

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve občany na tradiční Hasičský ples, který proběhne v pátek 16. února od 20.00 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích. K tanci a poslechu hrají KOZLAŇÁCI. Vstupné je 70,- Kč.

 

Výsledky II. kola volby prezidenta ČR v naší obci

Volební okrsek č. 1 Moravské Prusy:

  • zapsaných voličů celkem 459
  • k volbám přišlo 307 voličů

Kandidát č. 7 Ing. Miloš Zeman celkem 201 hlas.

Kandidát č. 9 prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. celkem 104 hlasy.

Volební okrsek č. 2 Boškůvky:

  • zapsaných voličů celkem 44
  • k volbám přišlo 35 voličů

Kandidát č. 7 Ing. Miloš Zeman celkem 25 hlasů.

Kandidát č. 9 prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. celkem 10 hlasů.

 

Volba prezidenta ČR - II. kolo

II. kolo volby prezidenta ČR proběhne ve dnech 26. - 27. ledna 2018.

V pátek 26. ledna v době od 14.00 - 22.00 hod. a v sobotu 27. ledna v době od 8.00 - 14.00 hod., a to:

  • ve volebním okrsku č. 1 na obecním úřadě Moravské Prusy (občané s trvalým pobytem v místní části Moravské Prusy a Zouvalka)
  • ve volebním okrsku č. 2 v klubu občanů Boškůvky (občané s trvalým pobytem v místní části Boškůvky)

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Poté obdrží přímo ve volební místnosti od volební komise dva hlasovací lístky

V případě žádosti je možné volit do přenosné volební schránky, a to především ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů. Volební komise pro tyto účely vyšle dva své členy s touto volební schránkou do místa pobytu voliče. Chcete-li volit v místě pobytu do přenosné volební schránky, nahlaste to v kanceláři obecního úřadu na tel. čísle 517 361 125 .   

 

Dětský karneval

Mateřské centrum Prušánek zve všechny děti na karneval, který proběhne v neděli 21. ledna od 15.30 hod. v sále kulturního domu v Moravských Prusích. Těšit se můžete na zábavný program pro děti, oblíbené hity z pohádek, soutěže, malování na obličej nebo dětské tetování.   

 

 

 

 

Poplatky v roce 2018

Místní poplatky za svoz odpadu a psy budeme vybírat v kanceláři obecního úřadu od pondělí 19. února 2018. Již několikátý rok nedochází k žádnému navýšení místních poplatků. Výše poplatků zůstává pro rok 2018 stejná jako v roce loňském, tzn. poplatek za svoz odpadu 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem v obci nebo 500,- Kč za chalupu; poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč.

 

Obecní kalendář 2018

Na obecním úřadě nabízíme k prodeji stolní obecní kalendář na rok 2018, který je sestavený z fotek naší obce a obsahuje informace o odpadech, platbách a různých akcích v obci. 

 

Myslivecký ples

Myslivecký spolek zve všechny občany na tradiční Myslivecký ples, který proběhne v pátek 12. ledna 2018 od 20.00 hod. v sále kulturního domu. K tanci a poslechu hraje skupina Classic. Vstupné 75 Kč, občerstvení je zajištěno.

 

Tříkrálová sbírka 

V sobotu 6. ledna 2018 proběhne v naší obci každoroční Tříkrálová sbírka. Po obci budou dopoledne chodit skupinky koledníků vždy v doprovodu dospělé osoby s platným pověřením a budou vybírat finanční příspěvky pro Charitu ČR.

Děkujeme všem občanům, kteří do kasiček koledníků přispějí.

 

Odečty vodoměrů

Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují občanům, že v pondělí 8 ledna a v úterý 9. ledna 2018 budou prováděny odečty vodoměrů. Prosíme občany, kteří nebudou v tyto dny doma a nemají přístupný vodoměr, aby opsali aktuální stav vodoměru a vylepili ho na viditelné místo. Dále prosíme občany, aby si na tyto dny odklidili případné zazimování ze svých šachet. Děkujeme.